LEGIS STUDIO şi LEGIS PLUS sau LEGIS ONLINE

LEGIS – Aplicația legislativă a CTCE Piatra-Neamț este, cea mai completă și corectă bază de date legislativă din România, garanție oferită prin câștigarea procedurii de achiziție publică pentru Proiectul "Implementarea portalului N-Lex" lansată de către Ministerul Justiției în numele Guvernului României în vederea interconectării cu portalul legislativ oficial al Uniunii Europene, ca o obligație care revenea statului român prin Strategia Lisabona.

Conceput și dezvoltat într-o tehologie avansată sistemul informatic “LEGIS“ este axat în totalitate catre facilitarea accesului Dvs. la întreaga legislație a ROMÂNIEI și la legislația Uniunii Europene aflată în conexiune directă cu aceasta.

MODULE SISTEM INTEGRAT LEGISLATIV

 • LEGISLAŢIA ROMÂNIEI – ACTE OFICIALE - acces la peste 169.100 de acte normative
 • CORESPONDENȚĂ CODURI - CONCEPT UNIC
 • JURISPRUDENȚA
 • PRACTICA JUDICIARĂ
 • JURISPRUDENȚĂ CEDO
 • DOCTRINE
 • COMENTARII
 • SINTEZE ECONOMICE
 • MODELE
 • AUTORIZAȚII
 • ACHIZIŢII PUBLICE – MONITORUL OFICIAL PARTEA A VI-A
 • CLASIFICĂRI
 • DICȚIONARE EXPLICATIVE
 • DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
 • CONTRACTE DE MUNCĂ – MONITORUL OFICIAL PARTEA A V-A
 • ACTE ÎN LIMBA ENGLEZĂ
 • LEGEA INSOLVENȚEI
 • CALENDAR EVENIMENTE FISCALE

SISTEM INTEGRAT UNIC DE CONSULTARE A LEGISLAȚIEI EUROPENE

 • EUROLEGIS - Baza completă la zi cu peste 52.200 de acte
 • EUROJURISPRUDENŢĂ - Peste 18.400 de spețe