Module Legis şi Eurolegis

LEGISLAŢIA ROMÂNIEI - ACTE OFICIALE - acces la peste 160.000 de acte normative

acces la peste 160.000 de acte normative, publicate in Monitorul Oficial al României partea I, si partea I bis, incluzând de asemenea și versiunile consolidate ale actelor normative care au suferit modificări, precum și Norme de aplicare integrate direct în textul legilor actualizate, simplificând astfel, prind deschiderea unui document, activitatea utilizatorului. A se vedea, în acest sens, actele normative care sunt instrumente de lucru pentru instituția dumneavoastră, și anume: Legea 393/2006, OUG 34/2006, Legea 215/2001 rep.

JURISPRUDENȚA

Permite consultarea, gestionarea și actualizarea deciziilor emise de instanțele de judecată competente (Curțile de apel din țară, Înalta Curte de Casatie și Justiție, tribunale, etc), grupate pe tematici și subtematici și consultarea, în mod direct a actelor normative care sunt menționate intr-o speță. UNIC PE PIAȚA DE SOFT LEGISLATIV - În cadrul acestui modul se găsesc și câteva sute de soluții fiscale ale ANAF, deosebit de importante pentru rezolvarea situațiilor fiscale insuficient reglementate legal.

DOCTRINE

alături de modulul de COMENTARII și SINTEZE ECONOMICE – constituie module de documentare juridică, o veritabilă bibliotecă pentru orice practician în drept.

Modulul de Doctrine, realizat de catre specialiştii noștri, vine cu expuneri deosebit de interesante din toate ramurile de drept (Drept civil, Deptul de procedură civila, Drept penal, Dreptul de procedură penală, Drept comunitar, Dreptul proprietăţii intelectuale, Dreptul concurenţei comerciale, Societăţi comerciale), fiind realizat tot prin compilarea părerilor, opiniilor, teoriilor autorilor celebri din diverse ramuri de drept, unele care nu sunt suficient acoperite legislativ, de exemplu Dreptul de proprietate intelectuală. Dintre autori sunt reprezentate in mare parte toate catedrele de drept ale universităţilor din ţară (Francisc Deak, Safta Romano, V. Ciobanu, Ioan Leş etc.)

MODELE

alături de modulul de AUTORIZAȚII constitutie module deosebit de utile în practică, în orice domeniu de activitate.

Modulul conţine modele tip de contracte, acţiuni în justiţie, contestaţii, plângeri, cereri, reclamaţii, procuri, acte notariale etc., peste 800 de elemente, mereu în curs de actualizare.
Modulul include filtre de Căutare a termenilor în Titlul și în Conținutul modelelor prezentate.

CORESPONDENȚĂ CODURI - CONCEPT UNIC

Modulul de Corespondență coduri este cel mai util instrument pentru toți practicienii dreptului fie ei judecători, procurori, chiar și consilieri juridici, în condițiile actuale când toate codurile din legislația romanească au fost înlocuite, apărând instituții și terminologie nouă de specialitate, iar pe rolul instanțelor de judecată încă sunt și vor mai fi dosare deschise pe vechile Coduri penal, civil si, implicit, procedurile corelative lor.

Corespondența funcționează de exemplu: între vechiul Cod civil-Noul Cod civil, vechiul Cod penal-Noul Cod penal, vechiul Cod de procedura civilă -Noul Cod de procedura civilă, vechiul Cod de procedură penală și Noul cod de procedura penală, precum și intre Noul Cod civil de exemplu și legislația civilă anterioară cum ar fi Decretul 31/1954, Codul familiei, Legea nr. 105/1992, aducând utilizatorului în ferestre paralele, porțiunile corespondente din aceste coduri. Când spunem Corespondență ne referim la dispoziții legale care reglementează aceleasi institutii, aceeași materie.

ACHIZIŢII PUBLICE – MONITORUL OFICIAL PARTEA A VI-A

împreună cu modulul de CLASIFICĂRI sunt instrumente pentru juristul care trebuie să fie și specialist în procedurile de achiziție publică

Conţine anunţurile pentru achiziţii publice (Monitorul Oficial partea a-VI-a), grupate în funcţie de tipul achiziţiei (de produse, de lucrări, de servicii, de produse şi servicii), codul CPV, tipul de anunţ (de intenţie, de participare, de atribuire), participanţii la proceduri.

Toate aceste tipuri de anunţuri constituie pentru instituţiile şi autorităţile publice o piesă obligatorie în dosarul de achiziţie publică, fiind dovada sigură ca procedura s-a desfăşurat în condiţii de legalitate.

CLASIFICĂRI

Modulul conţine Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR), Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN), Clasificarea Produselor şi Serviciilor asociate Activităţilor (CPSA), precum şi Vocabularul comun privind achiziţiile publice - CPV instrumentul de bază utilizat în procedurile desfăşurate de instituţiile şi autorităţile publice în vederea achiziţionării de produse, servicii şi lucrari obligatoriu de aplicat de statul român începând cu 1 ianuarie 2007. CPV reprezintă limbajul comun între toate statele Uniunii Europene fiind emis de Consiliul Uniunii  Europene.

Modulul beneficiaza de multiple posibilități de căutare a unei expresii în coduri sau în explicații, precum și, în funcție de Nomenclatorul respectiv (de ex : COR), în grupe, ocupații, explicații.

DICȚIONARE EXPLICATIVE

Dictionar român, latin, juridic, de drept civil, de drept al muncii, de drept international al afacerilor, bancar si de asigurari, etc.

JURISPRUDENȚĂ CEDO

Modul care cumulează jurisprudența care vizează cetățeni ai altor state care s-au adresat Curții de la Strasbourg în toate situațiile în care s-au adus atingeri drepturilor omului, așa cum au fost acestea consacrate prin Convenția europeană a drepturilor omului, foarte utlizat la momentul actual.

Acesta beneficiază de Căutari în text, Dicționar, legatura cu Convenția europeană a drepturilor omului.

Modulul se va reproiecta, urmând să fie mult mai complex.

Cauzele în care sunt implicate cetățeni români, care au dat în judecată statul roman la CEDO se gasesc in Acte oficiale – Tematica JURISPRUDENȚA CEDO ÎN CAUZE ROMÂNEȘTI, hotarârile respective fiind publicate în Monitorul Oficial al României.

AUTORIZAȚII

Modul cu importantă aplicare practică, indicând documentele, etapele și termenele pe care o persoană trebuie să le aibă în vedere pentru obținerea unei autorizații, licențe sau eliberarea unui anumit act de catre o instituție.

DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

Contine definitiile si abrevierile care se regasesc in legislatia romaneasca, cu posibilitatea cautarii unei expresii in definitii sau in termeni si hiperlink la actul in care a aparut abrevierea sau definitia cautata.

SINTEZE ECONOMICE

Imaginea modului este similară unui Ghid practic conţinând ramurile: Cod fiscal, Cod procedura fiscală, Managementul resurelor umane, Societăţi comerciale cu multiple exemple și aplicații practice, decizii din jurisprudenţă strict pe tematica respectivă, modalităţi de stabilire şi calcul a impozitelor şi taxelor datorate de contribuabili, colectarea creanţelor fiscale, soluţiile administrative fiscale, modul de selecţie şi recrutare a personalului unei companii, salarizare, managementul resurselor umane.

Modulul oferă şi posibilitatea ca prin linkurile către legislaţia românească, utilizatorul să consulte, în mod real, şi ultima formă actualizată a Codului fiscal şi a Codului de procedura fiscală, cât şi a altor acte normative importante în materie fiscală.

EUROLEGIS

Baza completă la zi cu peste 52.200 de acte

Aplicaţia integrează atât legislaţia primară (tratate etc.) cât şi cea secundară (Directive, Regulamente, Recomandări, Rezoluţii) extrasă din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seriile L şi C, actualizându-se zilnic.

Legislaţia existentă în aplicaţie este clasificată conform Repertoriului legislaţiei comunitare. Repertoriul este o structură analitică care cuprinde 20 de capitole subdivizate în secţiuni în funcţie de necesităţi.

Continutul actelor este tradus în limba română iar textul poate fi vizualizat si în limba engleză, franceză, germană şi italiană.

Legatura directă dintre legislaţia românească şi legislaţia UE se face in ambele sensuri. Se poate pleca din modulul de legislatie europeana prin accesarea butonului tematică similară, din fereastra de selectare tematică sau prin bifarea opţiunii acte la care se face referire din legislaţia românească.

S-a realizat o corespondență intre tematicile la care au fost incadrate actele din legislatia europeana cu tematicile la care au fost incadrate actele din legislația românească.

Totodată, din lista actelor din legislaţia europeană selectate sau căutate, se poate face trecerea directă la legislaţia românească, prin accesarea butonului legislaţie românească.
DICTIONAR ENGLEZ - ROMÂN - permite selectarea unui cuvânt din legislaţia UE in limba engleza şi traducerea acestuia în limba română, cu posibilitatea de a selecta din legislaţia româneasca actele care conţin cuvântul tradus.

IMPORTANT! Aplicaţia EUROLEGIS furnizează utilizatorului o echivalenţă între legislaţia europeană şi legislaţia românească doar în cazul în care aveţi sau achizitionaţi şi programul de consultare legislativă LEGIS. În caz contrar, beneficiaţi doar de consultarea legislaţiei europene nu şi de facilităţile oferite de legatura directă dintre LEGIS şi EUROLEGIS.

EUROJURISPRUDENŢĂ

Peste 18.400 de spețe

Ca noutate existentă pe piaţă, în acest format, modulul de Jurisprudenţă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene care funcţionează atât ca aplicaţie de sine stătătoare cât şi ca modul integrat in Legis si Eurolegis, beneficiind de multiple facilităţi de căutare, atât în funcţie de data cauzei cât şi de data sesizării instanţei, şi de instanţele componente: Curtea de Justiţie, Tribunalul de Primă Instanţă şi Tribunalul Funcţiei Publice.

În fiecare tip de act există legatură cu reglementarea europeană pe care se judecă cauza, precum şi tematica la care este încadrată speţa respectivă.

Invers în Eurolegis există jurisprudență aferentă legislaţiei europene.

Modulul reprezintă un veritabil instrument de lucru pentru toți practicienii dreptului, în contextul in care se recunoaste prevalența dreptului comunitar asupra dreptului intern oferind modul de rezolvare a cauzelor pe diverse problematici:

  • acţiuni introduse de statele membre împotriva Comisiei;
  • acţiuni directe introduse de persoane fizice sau juridice împotriva actelor instituţiilor comunitare sau împotriva abţinerii acestor instituţii de a acţiona.
  • recursuri împotriva deciziilor Tribunalului Funcţiei Publice, limitate la chestiuni de drept etc.

PRACTICA JUDICIARĂ

împreună cu modulul de JURISPRUDENȚĂ constituie un instrument foarte prețios pentru juriștii din toate instituțiile și companiile românești care doresc să studieze orintarea instanțelor românești pe anumite probleme de drept și oferă peste 450.000 de spețe ale tuturor instanțelor din România în format de dosar, cu criterii de căutare care permit găsirea soluției celei mai potrivite dată într-un litigiu, indiferent de domeniu.

COMENTARII

Modulul conţine comentarii extrase din articolele autorilor de drept consacraţi, la care sunt ataşate note specifice ale Departamentului juridic asupra problemelor de drept reţinute spre analiză. Sunt monitorizate principalele publicaţii juridice: Revista Dreptul, Pandectele române, Curierul judiciar, Revista de drept comercial, Revista de drept penal etc.

CONTRACTE DE MUNCĂ – MONITORUL OFICIAL PARTEA A V-A

Conţine contractele colective de muncă şi actele adiţionale, la nivel naţional, de ramură, unitate, încheiate potrivit Legii nr. 130/1996 SAU Legii nr. 62/2011, aplicabile la momentul actual de către reprezentanţii salariaţilor şi cei ai conducerii din aceste structuri.

Acest modul se actualizează pe măsura transmiterii către publicare, în Monitorul Oficial, a acestor documente, de către Ministerul Muncii.

Beneficiază de toate Instrumentele și Facilitățile existe și în modulul de Acte oficiale.

ACTE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Modulul conține peste 500 de acte care reprezintă traduceri în limba engleză a celor mai importante acte normative din legislația românească (Codul fiscal, L 18/1991 etc.). Traducerile sunt preluate din edițiile bilingve editate de Regia Autonomă Monitorul Oficial.

Beneficiază de toate Instrumentele și Facilitățile existe și în modulul de Acte oficiale.

LEGEA INSOLVENȚEI

un modul nou, de impact pentru practicienii de drept și nu numai, care pune in paralel instituții vechi și noi din cele două reglementări în materia insolvenței, respectiv Legea 85/2006 care, la momentul actual deși abrogată de către Legea 85/2014, continuă să fie actul normativ în funcție de care se judecă în continuare majoritatea procedurilor de insolvență în dosare deschise pe rolul instanțelor anterior datei de 28 iunie 2014, data de intrare în vigoare a Legii 85/2014.

CALENDAR EVENIMENTE FISCALE

Modul absolut necesar fiecărui tip de persoană fizică sau juridică, indiferent de forma de organizarea a acesteia, care semnalează, întocmai ca o agendă, prin poziționarea pe data din calendar aleasă, declarațiile și formularele obligatorii de depus lunar/trimestrial/semestrial la organele fiscale, eliminând toate inconvenientele care pot surveni ca urmare a depunerii cu întârziere a acestora.