Monitorul 800 din data: 10/10/2017

Înapoi
1.HOTĂRÂRE 716 05/10/2017
HOTĂRÂRE nr. 716 din 5 octombrie 2017
pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 iunie 2017 şi la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori“

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017

2.AMENDAMENT 23/06/2017
AMENDAMENT din 23 iunie 2017
convenit prin schimbul de scrisori între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori"

EMITENT: Act Internaţional
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017

3.HOTĂRÂRE 728 05/10/2017
HOTĂRÂRE nr. 728 din 5 octombrie 2017
privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii, prin Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017

4.HOTĂRÂRE 730 05/10/2017
HOTĂRÂRE nr. 730 din 5 octombrie 2017
pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017

5.DECIZIE 23 29/09/2017
DECIZIE nr. 23 din 29 septembrie 2017
privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Chiciu, judeţul Călăraşi

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017

6.ORDIN 1450 29/09/2017
ORDIN nr. 1.450 din 29 septembrie 2017
privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017

7.DECIZIE 1342 28/09/2017
DECIZIE nr. 1.342 din 28 septembrie 2017
privind sancţionarea Societăţii GEMARAL BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 10 octombrie 2017