Monitorul 658 din data: 10/08/2017

Înapoi
1.ORDIN 1116 08/08/2017
ORDIN nr. 1.116 din 8 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 10 august 2017

2.ORDIN 1117 08/08/2017
ORDIN nr. 1.117 din 8 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 10 august 2017