Monitorul 447 din data: 15/06/2017

Înapoi
1.DECRET 540 14/06/2017
DECRET nr. 540 din 14 iunie 2017
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017

2.DECRET 541 14/06/2017
DECRET nr. 541 din 14 iunie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017

3.RECTIFICARE 660 03/05/2017
RECTIFICARE nr. 660 din 3 mai 2017
referitoare la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017

4.ORDIN 658 14/06/2017
ORDIN nr. 658 din 14 iunie 2017
privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017

5.ORDIN 437 12/06/2017
ORDIN nr. 437 din 12 iunie 2017
privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017

6.ORDIN 126 03/05/2017
ORDIN nr. 126 din 3 mai 2017
pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017

7.NORMĂ 03/05/2017
NORME din 3 mai 2017
privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017

8.ORDIN 807 29/05/2017
ORDIN nr. 807 din 29 mai 2017
pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017

9.NORMĂ 29/05/2017
NORME din 29 mai 2017
privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017