Monitorul 441 din data: 14/06/2017

Înapoi
1.HOTĂRÂRE 380 31/05/2017
HOTĂRÂRE nr. 380 din 31 mai 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

2.HOTĂRÂRE 398 31/05/2017
HOTĂRÂRE nr. 398 din 31 mai 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

3.HOTĂRÂRE 403 31/05/2017
HOTĂRÂRE nr. 403 din 31 mai 2017
privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I“

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

4.ORDIN 114 30/05/2017
ORDIN nr. 114 din 30 mai 2017
privind aprobarea Normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

5.NORMĂ 30/05/2017
NORME FUNDAMENTALE din 30 mai 2017
de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

6.ORDIN 815 24/05/2017
ORDIN nr. 815 din 24 mai 2017
pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2347 (2017)

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

7.REZOLUŢIE 2347 24/03/2017
REZOLUŢIE nr. 2.347 din 24 martie 2017
adoptată de Consiliul de Securitate la a 7907-a întrunire din 24 martie 2017

EMITENT: Consiliul de Securitate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

8.ORDIN 2052 02/02/2017
ORDIN nr. 2.052 din 2 februarie 2017
privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a corpului B al Casei din bd. Lascăr Catargiu nr. 56, sectorul 1, municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

9.HOTĂRÂRE 2 01/04/2017
HOTĂRÂRE nr. 2 din 1 aprilie 2017
privind aprobarea organizării Conferinţei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în luna septembrie 2017

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017