Actualizarea 1741z1 din 09.10.2017

Înapoi

1. HOTĂRÂRE 706 27/09/2017

 HOTĂRÂRE nr. 706 din 27 septembrie 2017
privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 5 octombrie 2017

2. ORDIN 1107 23/08/2017

 ORDIN nr. 1.107 din 23 august 2017
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 6 octombrie 2017

3. ORDIN 1670 04/09/2017

 ORDIN nr. 1.670 din 4 septembrie 2017
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 6 octombrie 2017

4. ORDIN 2589 29/09/2017

 ORDIN nr. 2.589 din 29 septembrie 2017
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 6 octombrie 2017

5. HOTĂRÂRE 105 03/10/2017

 HOTĂRÂRE nr. 105 din 3 octombrie 2017
privind modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017

6. HOTĂRÂRE 717 05/10/2017

 HOTĂRÂRE nr. 717 din 5 octombrie 2017
pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017

7. HOTĂRÂRE 718 05/10/2017

 HOTĂRÂRE nr. 718 din 5 octombrie 2017
privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi a preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017

8. HOTĂRÂRE 722 05/10/2017

 HOTĂRÂRE nr. 722 din 5 octombrie 2017
privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională Închideri de Mine Valea Jiului - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017

9. HOTĂRÂRE 723 05/10/2017

 HOTĂRÂRE nr. 723 din 5 octombrie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către domnul Ţîrcă Fabian

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017

10. HOTĂRÂRE 724 05/10/2017

 HOTĂRÂRE nr. 724 din 5 octombrie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Giurgiu de către doamna Puţaru Adriana

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017

11. ORDIN 2590 29/09/2017

 ORDIN nr. 2.590 din 29 septembrie 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind registrul entităţilor publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017

12. HOTĂRÂRE 719 05/10/2017

 HOTĂRÂRE nr. 719 din 5 octombrie 2017
privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017

13. HOTĂRÂRE 721 05/10/2017

 HOTĂRÂRE nr. 721 din 5 octombrie 2017
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Iaşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 795 din 6 octombrie 2017

14. ORDIN 4798 31/08/2017

 ORDIN nr. 4.798 din 31 august 2017
privind aprobarea Contractului de pregătire practică a elevilor din învăţământul dual

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 795 din 6 octombrie 2017

15. PROCEDURĂ 29/09/2017

 PROCEDURĂ din 29 septembrie 2017
privind registrul entităţilor publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 791 din 6 octombrie 2017

16. HOTĂRÂRE 2 22/09/2017

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017