Actualizarea 1740z5 din 06.10.2017

Înapoi

1. HOTĂRÂRE 675 21/09/2017

 HOTĂRÂRE nr. 675 din 21 septembrie 2017
privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 789 din 5 octombrie 2017

2. ORDIN 1261 21/09/2017

 ORDIN nr. 1.261 din 21 septembrie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 22 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 5 octombrie 2017

3. HOTĂRÂRE 86 28/09/2017

 HOTĂRÂRE nr. 86 din 28 septembrie 2017
privind alegerea preşedintelui Camerei Auditorilor Financiari din România şi alegerea Biroului permanent al Camerei Auditorilor Financiari din România

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 5 octombrie 2017

4. ORDIN 1047 03/10/2017

 ORDIN nr. 1.047 din 3 octombrie 2017
privind precizarea listei cuprinzând echipamentele şi/sau software-ul specifice utilizate de Consiliul Concurenţei pe parcursul derulării inspecţiilor inopinate

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 790 din 5 octombrie 2017

5. HOTĂRÂRE 70 04/10/2017

 HOTĂRÂRE nr. 70 din 4 octombrie 2017
pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind viitorul apărării europene (2025) COM (2017) 315

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017

6. HOTĂRÂRE 71 04/10/2017

 HOTĂRÂRE nr. 71 din 4 octombrie 2017
pentru adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind valorificarea oportunităţilor oferite de globalizare COM (2017) 240

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017

7. HOTĂRÂRE 72 04/10/2017

 HOTĂRÂRE nr. 72 din 4 octombrie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017

8. HOTĂRÂRE 712 27/09/2017

 HOTĂRÂRE nr. 712 din 27 septembrie 2017
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Facultatea de Bioinginerie Medicală" la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017

9. ORDIN 1154 02/10/2017

 ORDIN nr. 1.154 din 2 octombrie 2017
privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.196/2013 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti, a componenţelor nominale ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, precum şi a modului de funcţionare a acestor comisii

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017

10. ORDIN 1690 27/09/2017

 ORDIN nr. 1.690 din 27 septembrie 2017
privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017

11. HOTĂRÂRE 2 22/09/2017

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 septembrie 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România

EMITENT: Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 792 din 6 octombrie 2017

12. DECIZIE 417 15/06/2017

 DECIZIA nr. 417 din 15 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (6) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017

13. ORDIN 115 26/09/2017

 ORDIN nr. M.115 din 26 septembrie 2017
pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.88/2016

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017

14. ORDIN 313 13/09/2017

 ORDIN nr. 313 din 13 septembrie 2017
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 "Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017

15. ORDIN 1238 27/09/2017

 ORDIN nr. 1.238 din 27 septembrie 2017
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017

16. NORMĂ 27/09/2017

 NORME METODOLOGICE din 27 septembrie 2017
pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017

17. ORDIN 2779 28/09/2017

 ORDIN nr. 2.779 din 28 septembrie 2017
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 110 "Declaraţie de regularizare/cerere de restituire privind impozitul pe venit reţinut la sursă"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 793 din 6 octombrie 2017