Actualizarea 1732z5b din 11.08.2017

Înapoi

1. DECRET 837 09/08/2017

 DECRET nr. 837 din 9 august 2017
privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Protecţie şi Pază

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017

2. HOTĂRÂRE 548 27/07/2017

 HOTĂRÂRE nr. 548 din 27 iulie 2017
privind aprobarea condiţiilor de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017

3. COND+PROC 27/07/2017

 CONDIŢII ŞI PROCEDURI din 27 iulie 2017
de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului personal profesionist

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017

4. ORDIN 889 31/07/2017

 ORDIN nr. 889 din 31 iulie 2017
pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017

5. REGULAMENT 31/07/2017

 REGULAMENT din 31 iulie 2017
privind condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanentă în străinătate şi de ocupare a posturilor din reţeaua externă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 10 august 2017

6. DECIZIE 276 04/05/2017

 DECIZIA nr. 276 din 4 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (1) şi ale art. 39 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017

7. DECIZIE 349 11/05/2017

 DECIZIA nr. 349 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) şi (6) şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017

8. ORDIN 273 03/08/2017

 ORDIN nr. 273 din 3 august 2017
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017

9. HOTĂRÂRE 565 04/08/2017

 HOTĂRÂRE nr. 565 din 4 august 2017
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sebeş - Turda" - lot 1 secţiunea B, km 14+000 - km 17+000

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017

10. DECIZIE 583 10/08/2017

 DECIZIE nr. 583 din 10 august 2017
pentru numirea domnului Ionuţ-Valeriu Andrei în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017

11. DECIZIE 584 10/08/2017

 DECIZIE nr. 584 din 10 august 2017
pentru numirea domnului Nicolae Tudose în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017

12. DECIZIE 585 10/08/2017

 DECIZIE nr. 585 din 10 august 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romulus Cătălin Pantazi a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017

13. DECIZIE 586 10/08/2017

 DECIZIE nr. 586 din 10 august 2017
pentru exercitarea unor atribuţii la nivelul conducerii Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017

14. DECIZIE 587 10/08/2017

 DECIZIE nr. 587 din 10 august 2017
pentru exercitarea unor atribuţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2017

15. DECIZIE 309 09/05/2017

 DECIZIA nr. 309 din 9 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (3), alin. (4) lit. a) şi alin. (5) lit. a), precum şi aleart. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017

16. HOTĂRÂRE 568 04/08/2017

 HOTĂRÂRE nr. 568 din 4 august 2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017

17. HOTĂRÂRE 570 04/08/2017

 HOTĂRÂRE nr. 570 din 4 august 2017
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017

18. ORDIN 82 07/08/2017

 ORDIN nr. M.82 din 7 august 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nr. M.112/2008

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017

19. DECIZIE 277 04/05/2017

 DECIZIA nr. 277 din 4 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017

20. DECIZIE 330 11/05/2017

 DECIZIA nr. 330 din 11 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 4 şi art. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017

21. HOTĂRÂRE 571 04/08/2017

 HOTĂRÂRE nr. 571 din 4 august 2017
privind stabilirea condiţiilor în care se suportă, de la bugetul de stat, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii, precum şi condiţiile de transmitere a informaţiilor referitoare la aceste contribuţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017

22. HOTĂRÂRE 575 09/08/2017

 HOTĂRÂRE nr. 575 din 9 august 2017
privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017

23. ORDIN 931 10/08/2017

 ORDIN nr. 931 din 10 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017

24. ORDIN 854 08/08/2017

 ORDIN nr. 854 din 8 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 663 din 11 august 2017

25. ORDIN 5559 02/08/2017

 ORDIN nr. 5.559 din 2 august 2017
privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 11 august 2017

26. ORDIN 893 02/08/2017

 ORDIN nr. 893 din 2 august 2017
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 251/2017 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 7 august 2017

27. DECIZIE 1111 26/07/2017

 DECIZIE nr. 1.111 din 26 iulie 2017
privind modificarea şi completarea Deciziei şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 2.794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017

28. ORDONANŢĂ 9 09/08/2017

 ORDONANŢĂ nr. 9 din 9 august 2017
privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017

29. ORDONANŢĂ 10 09/08/2017

 ORDONANŢĂ nr. 10 din 9 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 10 august 2017