Actualizarea 1732z4 din 10.08.2017

Înapoi

1. DECIZIE 211 04/04/2017

 DECIZIA nr. 211 din 4 aprilie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77^1 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în forma anterioară intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017

2. DECIZIE 430 21/06/2017

 DECIZIA nr. 430 din 21 iunie 2017
referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Hotărârii Parlamentului României nr. 38/2017 privind modificarea şi completarea art. 9 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017

3. ORDIN 1441 08/08/2017

 ORDIN nr. 1.441 din 8 august 2017
privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii iulie 2017

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017

4. DECIZIE 1111 26/07/2017

 DECIZIE nr. 1.111 din 26 iulie 2017
privind modificarea şi completarea Deciziei şefului Departamentului pentru eficienţă energetică nr. 2.794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017

5. ORDIN 983 20/07/2017

 ORDIN nr. 983 din 20 iulie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016

EMITENT: Curtea de Conturi
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017

6. ORDIN 960 20/07/2017

 ORDIN nr. 960 din 20 iulie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Curţii de Conturi şi al preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016

EMITENT: Casa Naţională de Pensii Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 9 august 2017

7. HOTĂRÂRE 549 04/08/2017

 HOTĂRÂRE nr. 549 din 4 august 2017
pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017

8. HOTĂRÂRE 560 04/08/2017

 HOTĂRÂRE nr. 560 din 4 august 2017
pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 472/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru judeţul Vrancea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017

9. HOTĂRÂRE 561 04/08/2017

 HOTĂRÂRE nr. 561 din 4 august 2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017

10. HOTĂRÂRE 562 04/08/2017

 HOTĂRÂRE nr. 562 din 4 august 2017
privind declararea proiectului "Dezvoltarea capacităţii Sistemului Naţional de Transport în vederea asigurării fluxului de gaze naturale pe direcţia România-Republica Moldova" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017

11. HOTĂRÂRE 563 04/08/2017

 HOTĂRÂRE nr. 563 din 4 august 2017
privind declararea proiectului "Noi dezvoltări ale Sistemului Naţional de Transport în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării Negre - Extindere Sistem Naţional de Transport prin realizare conductă de transport gaze naturale de la punct preluare gaze Marea Neagră - zona localitate Vadu la conducta Tranzit 1 - zona localitate Grădina" ca proiect de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017

12. HOTĂRÂRE 564 04/08/2017

 HOTĂRÂRE nr. 564 din 4 august 2017
privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017

13. HOTĂRÂRE 567 04/08/2017

 HOTĂRÂRE nr. 567 din 4 august 2017
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Hunedoara, Dolj, Gorj, Cluj, Alba, Ilfov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017

14. ORDIN 4511 03/08/2017

 ORDIN nr. 4.511 din 3 august 2017
pentru aprobarea Normelor metodologice privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017

15. NORMĂ 03/08/2017

 NORME METODOLOGICE din 3 august 2017
privind procurarea, păstrarea, folosirea, scoaterea din uz şi casarea sigiliilor şi a timbrului sec cu stema României de către inspectoratele şcolare, casele corpului didactic şi unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular acreditate/autorizate, care fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 9 august 2017

16. DECIZIE 95 28/02/2017

 DECIZIA nr. 95 din 28 februarie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017

17. HOTĂRÂRE 569 04/08/2017

 HOTĂRÂRE nr. 569 din 4 august 2017
pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017

18. REGULAMENT 04/08/2017

 REGULAMENT din 4 august 2017
privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017

19. ORDIN 1090 31/07/2017

 ORDIN nr. 1.090 din 31 iulie 2017
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.150/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 25 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Olt

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017

20. ORDIN 75 09/08/2017

 ORDIN nr. 75 din 9 august 2017
pentru modificarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, şi pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 92/2015

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 9 august 2017

21. DECRET 838 09/08/2017

 DECRET nr. 838 din 9 august 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017

22. DECRET 839 09/08/2017

 DECRET nr. 839 din 9 august 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017

23. DECIZIE 574 09/08/2017

 DECIZIE nr. 574 din 9 august 2017
privind eliberarea domnului Ion Trocaru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017

24. DECIZIE 575 09/08/2017

 DECIZIE nr. 575 din 9 august 2017
pentru numirea domnului Cercel Ninel în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017

25. DECIZIE 576 09/08/2017

 DECIZIE nr. 576 din 9 august 2017
pentru numirea domnului Mircea Florin Biban în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017

26. DECIZIE 577 09/08/2017

 DECIZIE nr. 577 din 9 august 2017
pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 312/2015 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial Coaliţia Naţională pentru Integrarea Refugiaţilor

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017

27. DECIZIE 578 09/08/2017

 DECIZIE nr. 578 din 9 august 2017
privind eliberarea domnului Ştefan Irimia Popescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017

28. DECIZIE 579 09/08/2017

 DECIZIE nr. 579 din 9 august 2017
privind numirea domnului Cristian-Gabriel Winzer în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017

29. DECIZIE 580 09/08/2017

 DECIZIE nr. 580 din 9 august 2017
pentru numirea domnului Dan Dumitrescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017

30. DECIZIE 581 09/08/2017

 DECIZIE nr. 581 din 9 august 2017
privind numirea domnului Tiberius-Marius Brădăţan în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017

31. DECIZIE 582 09/08/2017

 DECIZIE nr. 582 din 9 august 2017
privind numirea domnului Petre Ionel în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017

32. RECTIFICARE 282 27/04/2017

 RECTIFICARE nr. 282 din 27 aprilie 2017
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 282/2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 657 din 9 august 2017

33. ORDIN 1116 08/08/2017

 ORDIN nr. 1.116 din 8 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 10 august 2017

34. ORDIN 1117 08/08/2017

 ORDIN nr. 1.117 din 8 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 10 august 2017

35. ORD DE URGENŢĂ 59 04/08/2017

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 august 2017
privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017