Actualizarea 1732z3b din 09.08.2017

Înapoi

1. ORDIN 1033 26/07/2017

 ORDIN nr. 1.033 din 26 iulie 2017
pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 1, 2 şi 3 din unitatea administrativ-teritorială Gura Şuţii, judeţul Alba

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017

2. ORDIN 1089 31/07/2017

 ORDIN nr. 1.089 din 31 iulie 2017
pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 280/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Belciugatele, judeţul Călăraşi

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017

3. ORDIN 2326 02/08/2017

 ORDIN nr. 2.326 din 2 august 2017
privind declaraţiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanţă

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017

4. DECIZIE 92 28/02/2017

 DECIZIA nr. 92 din 28 februarie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi (3), art. 7, art. 8 alin. (1) şi (5), art. 10 şi 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 8 august 2017

5. DECIZIE 316 09/05/2017

 DECIZIA nr. 316 din 9 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) pct. 4 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 8 august 2017

6. ORDIN 271 31/07/2017

 ORDIN nr. 271 din 31 iulie 2017
privind modificarea anexei nr. 5 la Ghidul solicitantului aferent măsurii II.3 „Investiţii productive în acvacultură - eficienţa resurselor, reducerea utilizării de apă şi substanţe chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizării apei“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 167/2017

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 8 august 2017

7. HOTĂRÂRE 71 31/07/2017

 HOTĂRÂRE nr. 71 din 31 iulie 2017
pentru modificarea şi completarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 4/2017

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 8 august 2017

8. DECIZIE 14 08/08/2017

 DECIZIE nr. 14 din 8 august 2017
privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

EMITENT: Senatul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 8 august 2017

9. ORDIN 3649 13/07/2017

 ORDIN nr. 3.649 din 13 iulie 2017
privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 8 august 2017

10. HOTĂRÂRE 558 04/08/2017

 HOTĂRÂRE nr. 558 din 4 august 2017
privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investiţiilor în turism - Masterplanul investiţiilor în turism - şi a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiţii în turism

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017

11. ORDIN 1028 25/07/2017

 ORDIN nr. 1.028 din 25 iulie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 2 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017

12. ORDIN 1029 25/07/2017

 ORDIN nr. 1.029 din 25 iulie 2017
privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectorul cadastral nr. 68 din unitatea administrativ-teritorială Laloşu, judeţul Vâlcea

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017

13. ORDIN 1195 24/07/2017

 ORDIN nr. 1.195 din 24 iulie 2017
pentru publicarea amendamentelor la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale şi difuzate prin circulara STCW.6/Circ. 11 din 12 iunie 2015

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017

14. AMENDAMENT 12/06/2015

 AMENDAMENTE din 12 iunie 2015
la Partea B din Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW)

EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 8 august 2017

15. ORD DE URGENŢĂ 59 04/08/2017

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 august 2017
privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017

16. HOTĂRÂRE 518 20/07/2017

 HOTĂRÂRE nr. 518 din 20 iulie 2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017