Actualizarea 1732z3a din 09.08.2017

Înapoi

1. DECIZIE 370 30/05/2017

 DECIZIA nr. 370 din 30 mai 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.050-1.053 din Codul de procedură civilă în interpretarea dată prin Decizia nr. 19 din 5 octombrie 2015, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - completul Competent să judece recursul în interesul legii

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017

2. DECIZIE 390 06/06/2017

 DECIZIA nr. 390 din 6 iunie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 101 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017

3. ORDONANŢĂ 8 04/08/2017

 ORDONANŢĂ nr. 8 din 4 august 2017
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017

4. HOTĂRÂRE 518 20/07/2017

 HOTĂRÂRE nr. 518 din 20 iulie 2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 649 din 8 august 2017

5. ORDIN 906 03/08/2017

 ORDIN nr. 906 din 3 august 2017
privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte şi decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017

6. ORDIN 64 26/07/2017

 ORDIN nr. 64 din 26 iulie 2017
pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2016 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017

7. INSTRUCŢIUNI 94 31/07/2017

 INSTRUCŢIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017
pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 646 din 7 august 2017

8. ORD DE URGENŢĂ 56 04/08/2017

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 56 din 4 august 2017
privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 din 7 august 2017

9. ORD DE URGENŢĂ 59 04/08/2017

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 august 2017
privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 648 din 7 august 2017