Actualizarea 1724z5 din 16.06.2017

Înapoi

1. SCHEMĂ 06/06/2017

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 6 iunie 2017
prevăzută în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii "Start-up Nation - Romania"

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 bis din 12 iunie 2017

2. LEGE 134 13/06/2017

 LEGE nr. 134 din 13 iunie 2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017

3. DECRET 533 12/06/2017

 DECRET nr. 533 din 12 iunie 2017
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017

4. HOTĂRÂRE 407 09/06/2017

 HOTĂRÂRE nr. 407 din 9 iunie 2017
privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2352 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Bascov, judeţul Argeş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017

5. HOTĂRÂRE 567 09/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 567 din 9 mai 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017

6. HOTĂRÂRE 568 09/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 568 din 9 mai 2017
privind completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017

7. HOTĂRÂRE 569 09/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 569 din 9 mai 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 445 din 15 iunie 2017

8. DECRET 540 14/06/2017

 DECRET nr. 540 din 14 iunie 2017
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017

9. DECRET 541 14/06/2017

 DECRET nr. 541 din 14 iunie 2017
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017

10. RECTIFICARE 660 03/05/2017

 RECTIFICARE nr. 660 din 3 mai 2017
referitoare la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017

11. ORDIN 658 14/06/2017

 ORDIN nr. 658 din 14 iunie 2017
privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017

12. ORDIN 437 12/06/2017

 ORDIN nr. 437 din 12 iunie 2017
privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017

13. DECRET 543 15/06/2017

 DECRET nr. 543 din 15 iunie 2017
privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Acordului privind serviciile aeriene internaţionale de tranzit, semnat la Chicago la 7 decembrie 1944

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

14. DECRET 544 15/06/2017

 DECRET nr. 544 din 15 iunie 2017
privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/1 şi 2012/2 cu ocazia celei de-a treizecea reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 30 aprilie-4 mai 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării şi nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, şi a acceptării amendamentelor adoptate prin deciziile 2012/5 şi 2012/6 cu ocazia celei de-a treizeci şi una reuniuni a Organismului Executiv, la Geneva la 11-13 decembrie 2012, la Protocolul Convenţiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanţe lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, referitor la metalele grele, adoptat la Aarhus la 24 iunie 1998

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

15. DECRET 545 15/06/2017

 DECRET nr. 545 din 15 iunie 2017
privind acordarea gradului de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

16. DECRET 546 15/06/2017

 DECRET nr. 546 din 15 iunie 2017
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

17. DECRET 547 15/06/2017

 DECRET nr. 547 din 15 iunie 2017
privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

18. DECRET 548 15/06/2017

 DECRET nr. 548 din 15 iunie 2017
privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

19. DECRET 549 15/06/2017

 DECRET nr. 549 din 15 iunie 2017
privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Serviciul de Protecţie şi Pază

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

20. DECRET 550 15/06/2017

 DECRET nr. 550 din 15 iunie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

21. DECRET 551 15/06/2017

 DECRET nr. 551 din 15 iunie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

22. DECRET 552 15/06/2017

 DECRET nr. 552 din 15 iunie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

23. DECRET 553 15/06/2017

 DECRET nr. 553 din 15 iunie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

24. DECRET 554 15/06/2017

 DECRET nr. 554 din 15 iunie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

25. DECRET 555 15/06/2017

 DECRET nr. 555 din 15 iunie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

26. DECRET 556 15/06/2017

 DECRET nr. 556 din 15 iunie 2017
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

27. DECIZIE 450 15/06/2017

 DECIZIE nr. 450 din 15 iunie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Geani-Cătălin Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

28. DECIZIE 451 15/06/2017

 DECIZIE nr. 451 din 15 iunie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Paul-Virgil Millea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

29. DECIZIE 452 15/06/2017

 DECIZIE nr. 452 din 15 iunie 2017
privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Gabriel Florin Puşcău, secretar general la Ministerul Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

30. DECIZIE 453 15/06/2017

 DECIZIE nr. 453 din 15 iunie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Constantin a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

31. ORDIN 440 25/05/2017

 ORDIN nr. 440 din 25 mai 2017
pentru aprobarea Procedurii de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

32. PROCEDURĂ 25/05/2017

 PROCEDURA din 25 mai 2017
de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

33. ORDIN 3930 23/05/2017

 ORDIN nr. 3.930 din 23 mai 2017
privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 30 mai 2016-10 martie 2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 448 din 15 iunie 2017

34. ORDIN 126 03/05/2017

 ORDIN nr. 126 din 3 mai 2017
pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017

35. NORMĂ 03/05/2017

 NORME din 3 mai 2017
privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017

36. ORDIN 807 29/05/2017

 ORDIN nr. 807 din 29 mai 2017
pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017

37. NORMĂ 29/05/2017

 NORME din 29 mai 2017
privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 447 din 15 iunie 2017

38. ORDIN 58 24/05/2017

 ORDIN nr. 58 din 24 mai 2017
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind proceduri referitoare la înmatricularea vehiculelor şi permisul de conducere

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017

39. ORDIN 692 06/06/2017

 ORDIN nr. 692 din 6 iunie 2017
privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-up Nation - Romania“

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017

40. ORDIN 108 18/05/2017

 ORDIN nr. 108 din 18 mai 2017
pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor care exploatează instalaţii nucleare

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 13 iunie 2017

41. HOTĂRÂRE 398 31/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 398 din 31 mai 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

42. HOTĂRÂRE 418 09/06/2017

 HOTĂRÂRE nr. 418 din 9 iunie 2017
privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş“ din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 din 14 iunie 2017

43. HOTĂRÂRE 50 13/06/2017

 HOTĂRÂRE nr. 50 din 13 iunie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017