Actualizarea 1724z4 din 15.06.2017

Înapoi

1. LEGE 135 13/06/2017

 LEGE nr. 135 din 13 iunie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 14 iunie 2017

2. DECRET 534 12/06/2017

 DECRET nr. 534 din 12 iunie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum şi alte măsuri

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 14 iunie 2017

3. DECRET 539 12/06/2017

 DECRET nr. 539 din 12 iunie 2017
privind conferirea Ordinului Virtutea Militară

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 14 iunie 2017

4. ORD DE URGENŢĂ 40 31/05/2017

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 40 din 31 mai 2017
pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 14 iunie 2017

5. ORDIN 65 31/05/2017

 ORDIN nr. 65 din 31 mai 2017
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale management urgenţe medicale

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 14 iunie 2017

6. REGULAMENT 31/05/2017

 REGULAMENT din 31 mai 2017
de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale management urgenţe medicale

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 14 iunie 2017

7. ORDIN 168 22/05/2017

 ORDIN nr. 168 din 22 mai 2017
pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.4 „Investiţii productive în acvacultură - creşterea eficienţei energetice, energie regenerabilă“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 14 iunie 2017

8. ORDIN 528 29/05/2017

 ORDIN nr. 528 din 29 mai 2017
privind aprobarea recunoaşterii unui organism de inspecţie tehnică şi pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 488/2006 privind recunoaşterea organismelor de inspecţie tehnică în exploatare pentru instalaţiile de încărcare şi descărcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 14 iunie 2017

9. ORDIN 170 22/05/2017

 ORDIN nr. 170 din 22 mai 2017
pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.5. litera b „Achiziţionarea de servicii de consiliere de natură tehnică, ştiinţifică, juridică, ecologică sau economică pentru ferme de acvacultură“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017

10. ORDIN 596 25/04/2017

 ORDIN nr. 596 din 25 aprilie 2017
privind aprobarea Metodologiei de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017

11. METODOLOGIE 25/04/2017

 METODOLOGIE din 25 aprilie 2017
de selectare şi finanţare a proiectelor în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi pentru anul 2017

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017

12. ORDIN 3946 25/05/2017

 ORDIN nr. 3.946 din 25 mai 2017
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum“ din municipiul Ploieşti

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017

13. ORDIN 45 13/06/2017

 ORDIN nr. 45 din 13 iunie 2017
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017

14. METODOLOGIE 13/06/2017

 METODOLOGIE din 13 iunie 2017
de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017

15. ORDIN 46 13/06/2017

 ORDIN nr. 46 din 13 iunie 2017
pentru aprobarea Criteriilor de acordare a derogărilor pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie şi pentru modulele generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează printr-un sistem de înaltă tensiune în curent continuu la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017

16. CRITERII 13/06/2017

 CRITERII din 13 iunie 2017
de acordare a derogărilor pentru sistemele de înaltă tensiune în curent continuu care se racordează la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie şi pentru modulele generatoare dintr-o centrală electrică care se racordează printr-un sistem de înaltă tensiune în curent continuu la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie de la obligaţia de îndeplinire a uneia sau mai multor cerinţe din normele tehnice pentru racordare, aplicabile acestora

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 442 din 14 iunie 2017

17. HOTĂRÂRE 417 09/06/2017

 HOTĂRÂRE nr. 417 din 9 iunie 2017
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş“ din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 din 14 iunie 2017

18. HOTĂRÂRE 418 09/06/2017

 HOTĂRÂRE nr. 418 din 9 iunie 2017
privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş“ din cadrul obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea“, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 din 14 iunie 2017

19. ORDIN 223 17/05/2017

 ORDIN nr. 223/IG din 17 mai 2017
pentru aprobarea Metodologiei privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

EMITENT: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 din 14 iunie 2017

20. METODOLOGIE 17/05/2017

 METODOLOGIE din 17 mai 2017
privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională a adulţilor în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

EMITENT: Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 din 14 iunie 2017

21. ORDIN 592 25/05/2017

 ORDIN nr. 592 din 25 mai 2017
pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte şi decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 443 din 14 iunie 2017

22. LEGE 137 13/06/2017

 LEGE nr. 137 din 13 iunie 2017
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017

23. DECRET 536 12/06/2017

 DECRET nr. 536 din 12 iunie 2017
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017

24. LEGE 138 13/06/2017

 LEGE nr. 138 din 13 iunie 2017
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017

25. DECRET 537 12/06/2017

 DECRET nr. 537 din 12 iunie 2017
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017

26. LEGE 139 13/06/2017

 LEGE nr. 139 din 13 iunie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017

27. DECRET 538 12/06/2017

 DECRET nr. 538 din 12 iunie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017

28. HOTĂRÂRE 50 13/06/2017

 HOTĂRÂRE nr. 50 din 13 iunie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017

29. HOTĂRÂRE 52 13/06/2017

 HOTĂRÂRE nr. 52 din 13 iunie 2017
privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017

30. ORDIN 111 30/05/2017

 ORDIN nr. 111 din 30 mai 2017
privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă - Runda nr. 94/2017

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017

31. ORDIN 171 22/05/2017

 ORDIN nr. 171 din 22 mai 2017
pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii I.17 „ Protecţia şi refacerea biodiversităţii marine - colectarea uneltelor de pescuit pierdute şi a altor deşeuri marine“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017

32. ORDIN 873 12/06/2017

 ORDIN nr. 873 din 12 iunie 2017
privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi/sau de gestiune în cadrul programului „Prima casă“

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017

33. ORDIN 104 18/05/2017

 ORDIN nr. 104 din 18 mai 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Energiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017

34. ORDIN 844 07/06/2017

 ORDIN nr. 844 din 7 iunie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017

35. ORDIN 740 24/05/2017

 ORDIN nr. 740 din 24 mai 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 444 din 14 iunie 2017

36. ORDIN 115 30/05/2017

 ORDIN nr. 115 din 30 mai 2017
pentru aprobarea Normei privind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 15 iunie 2017

37. NORMĂ 30/05/2017

 NORMĂ din 30 mai 2017
privind cerinţele de securitate pentru dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 446 din 15 iunie 2017

38. LEGE 132 31/05/2017

 LEGE nr. 132 din 31 mai 2017
privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017

39. ORDIN 433 24/05/2017

 ORDIN nr. 433 din 24 mai 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 13 iunie 2017

40. HOTĂRÂRE 380 31/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 380 din 31 mai 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

41. LEGE 136 13/06/2017

 LEGE nr. 136 din 13 iunie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 14 iunie 2017