Actualizarea 1724z3 din 14.06.2017

Înapoi

1. ORDIN 166 22/05/2017

 ORDIN nr. 166 din 22 mai 2017
pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent măsurii II.12 „Măsuri privind sănătatea şi bunăstarea animalelor“ din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 13 iunie 2017

2. ORDIN 200 13/04/2017

 ORDIN nr. 200 din 13 aprilie 2017
pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării

EMITENT: Ministerul Cercetării şi Inovării
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 437 din 13 iunie 2017

3. DECIZIE 105 07/03/2017

 DECIZIA nr. 105 din 7 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 13 iunie 2017

4. HOTĂRÂRE 419 09/06/2017

 HOTĂRÂRE nr. 419 din 9 iunie 2017
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 13 iunie 2017

5. NORMĂ 09/06/2017

 NORME METODOLOGICE din 9 iunie 2017
de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 13 iunie 2017

6. ORDIN 600 30/05/2017

 ORDIN nr. 600 din 30 mai 2017
pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea condiţiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi ale contractelor pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 436 din 13 iunie 2017

7. ORD DE URGENŢĂ 42 09/06/2017

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 42 din 9 iunie 2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 13 iunie 2017

8. ORDIN 108 18/05/2017

 ORDIN nr. 108 din 18 mai 2017
pentru aprobarea Normelor de securitate nucleară privind pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor care exploatează instalaţii nucleare

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 13 iunie 2017

9. NORMĂ 18/05/2017

 NORME din 18 mai 2017
de securitate nucleară privind pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor care exploatează instalaţii nucleare

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 13 iunie 2017

10. ORDIN 3201 06/06/2017

 ORDIN nr. 3.201 din 6 iunie 2017
pentru aprobarea reglementării tehnice „Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor pentru cerinţa fundamentală «rezistenţă mecanică şi stabilitate», indicativ C 254-2017“

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 438 din 13 iunie 2017

11. DECIZIE 449 13/06/2017

 DECIZIE nr. 449 din 13 iunie 2017
privind stabilirea atribuţiilor consilierului de stat care conduce Departamentul pentru dezvoltare durabilă

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 13 iunie 2017

12. ORDIN 51 30/05/2017

 ORDIN nr. M.51 din 30 mai 2017
privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.120/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind iniţierea, elaborarea, conţinutul-cadru şi aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente investiţiilor publice imobiliare în Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 13 iunie 2017

13. ORDIN 433 24/05/2017

 ORDIN nr. 433 din 24 mai 2017
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

EMITENT: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 13 iunie 2017

14. DECIZIE 16 10/05/2017

 DECIZIA nr. 16 din 10 mai 2017
referitoare la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept

EMITENT: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 439 din 13 iunie 2017

15. HOTĂRÂRE 380 31/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 380 din 31 mai 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

16. HOTĂRÂRE 398 31/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 398 din 31 mai 2017
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

17. HOTĂRÂRE 403 31/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 403 din 31 mai 2017
privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I“

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

18. ORDIN 114 30/05/2017

 ORDIN nr. 114 din 30 mai 2017
privind aprobarea Normelor fundamentale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

19. NORMĂ 30/05/2017

 NORME FUNDAMENTALE din 30 mai 2017
de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare

EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

20. ORDIN 815 24/05/2017

 ORDIN nr. 815 din 24 mai 2017
pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2347 (2017)

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

21. REZOLUŢIE 2347 24/03/2017

 REZOLUŢIE nr. 2.347 din 24 martie 2017
adoptată de Consiliul de Securitate la a 7907-a întrunire din 24 martie 2017

EMITENT: Consiliul de Securitate
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

22. ORDIN 2052 02/02/2017

 ORDIN nr. 2.052 din 2 februarie 2017
privind declasarea parţială din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a corpului B al Casei din bd. Lascăr Catargiu nr. 56, sectorul 1, municipiul Bucureşti

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

23. HOTĂRÂRE 2 01/04/2017

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 1 aprilie 2017
privind aprobarea organizării Conferinţei pentru alegerea membrilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România şi a membrilor Comisiei de auditori statutari a Camerei Auditorilor Financiari din România în luna septembrie 2017

EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017

24. LEGE 136 13/06/2017

 LEGE nr. 136 din 13 iunie 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 14 iunie 2017

25. DECRET 535 12/06/2017

 DECRET nr. 535 din 12 iunie 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 440 din 14 iunie 2017

26. ORDIN 3991 06/06/2017

 ORDIN nr. 3.991 din 6 iunie 2017
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 12 iunie 2017