Actualizarea 1724z2 din 13.06.2017

Înapoi

1. ORDIN 3990 06/06/2017

 ORDIN nr. 3.990 din 6 iunie 2017
privind componenţa nominală a comisiilor de contestaţii ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 12 iunie 2017

2. ORDIN 3991 06/06/2017

 ORDIN nr. 3.991 din 6 iunie 2017
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.106/2016 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 12 iunie 2017

3. HOTĂRÂRE 570 09/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 570 din 9 mai 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aprobat prinHotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 12 iunie 2017

4. HOTĂRÂRE 571 09/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 571 din 9 mai 2017
pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prinHotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 12 iunie 2017

5. HOTĂRÂRE 572 09/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 572 din 9 mai 2017
pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.260/2014

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 430 din 12 iunie 2017

6. LEGE 132 31/05/2017

 LEGE nr. 132 din 31 mai 2017
privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017

7. DECRET 526 31/05/2017

 DECRET nr. 526 din 31 mai 2017
pentru promulgarea Legii privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017

8. HOTĂRÂRE 389 31/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 389 din 31 mai 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Electrocentrale Constanţa - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017

9. HOTĂRÂRE 395 31/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 395 din 31 mai 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017

10. ORDIN 58 24/05/2017

 ORDIN nr. 58 din 24 mai 2017
pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind proceduri referitoare la înmatricularea vehiculelor şi permisul de conducere

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017

11. ORDIN 692 06/06/2017

 ORDIN nr. 692 din 6 iunie 2017
privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start-up Nation - Romania“

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 431 din 12 iunie 2017

12. DECIZIE 228 06/04/2017

 DECIZIA nr. 228 din 6 aprilie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017

13. HOTĂRÂRE 391 31/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 391 din 31 mai 2017
privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017

14. HOTĂRÂRE 392 31/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 392 din 31 mai 2017
privind transmiterea imobilului 2697 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Botoşani

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017

15. HOTĂRÂRE 393 31/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 393 din 31 mai 2017
privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017

16. HOTĂRÂRE 394 31/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 394 din 31 mai 2017
privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 638, 2932, 1191 şi 2806 şi a adresei poştale a imobilului 2932 în urma intabulării acestuia în cartea funciară, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi pentru transmiterea unor părţi din acestea, pe o perioadă de 20 de ani, în folosinţa gratuită a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria“

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017

17. HOTĂRÂRE 408 09/06/2017

 HOTĂRÂRE nr. 408 din 9 iunie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea „CONVERSMIN“ - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017

18. HOTĂRÂRE 409 09/06/2017

 HOTĂRÂRE nr. 409 din 9 iunie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017

19. ORDIN 1322 25/04/2017

 ORDIN nr. 1.322/C din 25 aprilie 2017
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 432 din 12 iunie 2017

20. DECIZIE 213 04/04/2017

 DECIZIA nr. 213 din 4 aprilie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 12 iunie 2017

21. HOTĂRÂRE 376 25/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 376 din 25 mai 2017
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. - IFN

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 12 iunie 2017

22. HOTĂRÂRE 390 31/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 390 din 31 mai 2017
privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti - Domneşti“

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 12 iunie 2017

23. HOTĂRÂRE 411 09/06/2017

 HOTĂRÂRE nr. 411 din 9 iunie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Olaru Răzvan-Daniel

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 12 iunie 2017

24. HOTĂRÂRE 412 09/06/2017

 HOTĂRÂRE nr. 412 din 9 iunie 2017
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Galaţi de către domnul Manoliu Mihai

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 433 din 12 iunie 2017

25. DECIZIE 191 23/03/2017

 DECIZIA nr. 191 din 23 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 12 iunie 2017

26. HOTĂRÂRE 400 31/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 400 din 31 mai 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 12 iunie 2017

27. HOTĂRÂRE 401 31/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 401 din 31 mai 2017
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 12 iunie 2017

28. HOTĂRÂRE 402 31/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 402 din 31 mai 2017
privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia întrunirii Consiliului de administraţie al Institutului European al Ombudsmanului, Adunării generale a Institutului European al Ombudsmanului, Evenimentului aniversar „20 de ani de la înfiinţarea instituţiei Avocatul Poporului“ şi Conferinţei internaţionale privind drepturile omului, în perioada 20-23 septembrie 2017

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 12 iunie 2017

29. ORDIN 193 12/06/2017

 ORDIN nr. 193 din 12 iunie 2017
pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor suportate de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi la alte puncte de livrare

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 12 iunie 2017

30. PROCEDURĂ 12/06/2017

 PROCEDURĂ din 12 iunie 2017
de decontare a cheltuielilor suportate de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigaţii la staţiile de punere sub presiune şi la alte puncte de livrare

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 12 iunie 2017

31. ORDIN 563 12/06/2017

 ORDIN nr. 563 din 12 iunie 2017
privind procedura de selecţie a imobilului necesar pregătirii şi participării României la procesul demarat în vederea relocării unor instituţii/agenţii ale Uniunii Europene

EMITENT: Secretariatul Guvernului
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 12 iunie 2017

32. HOTĂRÂRE 561 09/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 561 din 9 mai 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 12 iunie 2017

33. HOTĂRÂRE 566 09/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 566 din 9 mai 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 12 iunie 2017

34. ORDIN 177 30/05/2017

 ORDIN nr. 177 din 30 mai 2017
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, „Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2020“

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 8 iunie 2017

35. HOTĂRÂRE 378 25/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 378 din 25 mai 2017
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017

36. DECIZIE 447 09/06/2017

 DECIZIE nr. 447 din 9 iunie 2017
privind numirea doamnei Raluca-Maria Ţîncu în funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017

37. DECIZIE 448 09/06/2017

 DECIZIE nr. 448 din 9 iunie 2017
pentru numirea domnului Marian Morcoaşă în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 3 Alexandria - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017