Actualizarea 1724z1 din 12.06.2017

Înapoi

1. HOTĂRÂRE 49 07/06/2017

 HOTĂRÂRE nr. 49 din 7 iunie 2017
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaţilor
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 9 iunie 2017

2. DECIZIE 224 04/04/2017

 DECIZIA nr. 224 din 4 aprilie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 335 alin. (1) din Codul penal şi art. 6 pct. 6 teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 9 iunie 2017

3. ORDIN 182 31/05/2017

 ORDIN nr. 182 din 31 mai 2017
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin măsura 20 „Asistenţă tehnică“ descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 9 iunie 2017

4. ORDIN 826 30/05/2017

 ORDIN nr. 826 din 30 mai 2017
pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 427 din 9 iunie 2017

5. LEGE 130 31/05/2017

 LEGE nr. 130 din 31 mai 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017

6. DECRET 524 31/05/2017

 DECRET nr. 524 din 31 mai 2017
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017

7. ORDIN 3969 30/05/2017

 ORDIN nr. 3.969 din 30 mai 2017
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017

8. METODOLOGIE 30/05/2017

 METODOLOGIE din 30 mai 2017
privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017

9. HOTĂRÂRE 633 25/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 633 din 25 mai 2017
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 801/2012

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017

10. DECIZIE 199 23/03/2017

 DECIZIA nr. 199 din 23 martie 2017
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017

11. ORD DE URGENŢĂ 41 09/06/2017

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 41 din 9 iunie 2017
privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituţiilor/agenţiilor Uniunii Europene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017

12. HOTĂRÂRE 378 25/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 378 din 25 mai 2017
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017

13. HOTĂRÂRE 379 25/05/2017

 HOTĂRÂRE nr. 379 din 25 mai 2017
privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017

14. HOTĂRÂRE 410 09/06/2017

 HOTĂRÂRE nr. 410 din 9 iunie 2017
privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017

15. DECIZIE 445 09/06/2017

 DECIZIE nr. 445 din 9 iunie 2017
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Constantin Dumitrescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017

16. DECIZIE 446 09/06/2017

 DECIZIE nr. 446 din 9 iunie 2017
privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Elena Ilie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017

17. DECIZIE 447 09/06/2017

 DECIZIE nr. 447 din 9 iunie 2017
privind numirea doamnei Raluca-Maria Ţîncu în funcţia publică de conducere de inspector general antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017

18. DECIZIE 448 09/06/2017

 DECIZIE nr. 448 din 9 iunie 2017
pentru numirea domnului Marian Morcoaşă în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia regională antifraudă fiscală 3 Alexandria - Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 429 din 9 iunie 2017

19. LEGE 129 31/05/2017

 LEGE nr. 129 din 31 mai 2017
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 8 iunie 2017

20. ORDIN 666 24/05/2017

 ORDIN nr. 666 din 24 mai 2017
privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 8 iunie 2017