ORDONANŢĂ 9 09/08/2017

Înapoi  ORDONANŢĂ nr. 9 din 9 august 2017
privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 660 din 10 august 2017